Pianostemmer Richard BrekneRichard Brekne er medlem av Norges Pianostemmer Forbund, og er Registered Piano Technician hos Piano Technicians Guild i USA. Brekne begynte som pianostemmer i 1974. Brekne er autoriserte Steinway Servicetekniker fra Steinway Acadamy, Hamburg Tyskland, har Mastergrad diplom fra Yamaha Piano Technical Academy, Hamamatsu Japan, er autorisert Stanwood Touchweight Design tekniker, Piano Disk tekniker og deltar jevnlig på kurs og konferanser. Fra 1981 til 1998 var Brekne fast pianotekniker for Molde International Jazz Festival. Han har jobbet for Natt Jazz siden 1981, og har nylig overtatt ansvaret som pianostemmer for Vossa Jazz. I 2005 overtok Brekne hovedansvar for alt pianoteknisk arbeid ved Festspillene i Bergen. Richard Brekne har vært instruktør på flere pianotekniker konferanser, han har arrangert seminarer og er publisert i amerikanske, svenske, hollandske og andre europeiske tidsskrifter. Til daglig er Brekne Pianotekniker og hovedansvarlig for drift av flygel/pianoer ved Griegakadamiet Institute for Musikk, UiB, Bergen Norway.

Mer om Richard Brekne,  pianostemming, og pianoer generelt finner du ved Richard Breknes Vebsted

Godkjent Pianostemming i Norge