helstrøm
Breknes Pianostemming og Reparasjon
Sydneskleiven 1,  5010 Bergen, Norway
tlf: 55 23 20 81 NPTFmob: 922 42819
Steinway & Sons Service

Service Partner for
Helstrøm Flygel og Piano og
Steinway Service A/S Thron Irby