Breknes Pianostemming og Reparasjon kan hjelpe dem med alt innen piano / flygel bransjen.

-- Stemming, vedlikehold, og reparasjoner av pianoer og flygeler
-- Konsert nivå intonering og justering
-- Et  piano/flygel teknisk nettverk som garanterer service på høyeste nivå
-- Rådgivning, konsultasjon, og uavhengig taksering
-- Hjelp med transport av instrumenter.

Spesialiteter :

-- Touch Weight Design,  flygel klaviature balansering for de mest krevende pianister
-- Damp Chaser "Life Saver" klima kontrol systemer som sikrer instrumentets liv